Cách ghi âm các cuộc gọi của bạn trực tiếp trên iPhone

Cách ghi âm các cuộc gọi của bạn trực tiếp trên iPhone

Ngày mới với tinh chỉnh mới từ Cydia. Với Audio Recorder, bạn có thể ghi âm các cuộc gọi điện mà bạn muốn để có thể nghe lại sau đó, như là các cuộc gọi về buôn bán thương mại, sắp xếp các cuộc hẹn, hẹn bác sĩ và bạn có thể lưu lại trong iPhone của mình. Sau đó, bạn có thể bật lại các bản ghi âm, gửi đến email của bạn hoặc là xóa đi.
Người nghe từ xa có thể nghe thấy một tin nhắn cảnh báo rằng cuộc gọi sẽ được ghi âm lại tại thời điểm bắt đầu ghi âm cuộc gọi của bạn. Tính năng này không thể tắt đi được do nhiều nước đưa vấn đề này trong luật pháp và tính năng này sẽ không được di chuyển từ ứng dụng này, cho nên vui long đừng yêu cầu di chuyển tính năng này nhé).
Audio Recorder không sử dụng máy chủ từ xa để lưu trữ các cuộc gọi của bạn, giống như các ứng dụng khác sử dụng như một cách giải quyết khác. Nó ghi lại dữ liệu giọng nói dịch vụ điện thoại trực tiếp trên thiết bị! Không cần kết nối internet khi bạn ghi âm lại một cuộc gọi.

Mặc dù Audio Recorder tự động thông báo cho bên kia biết rằng cuộc gọi đang được ghi lại, bạn nên biết rằng ở nhiều nước, việc ghi âm cuộc đàm thoại mà không có sự đồng ý của người khác là bất hợp pháp. Hãy kiểm tra để tuân thủ pháp luật của nước bạn trước khi mua hoặc sử dụng ứng dụng này. Các nhà phát triển hoặc người bán không chịu trách nhiệm nếu bạn sử dụng ứng dụng này trong bất kỳ cách nào mà có thể dẫn đến vi phạm pháp luật.
Chú ý: Hiện nay, trên các iPhone4S, tinh chỉnh này chỉ hoạt động khi bạn chuyển đến Speaker trong một cuộc gọi. Ứng dụng này hiện nay chỉ hoạt động trên iPhone 4S hoặc iPhone 5. Một bản cập nhật đã được đăng tải trong thời gian gần đây cũng nhằm để hỗ trợ các thiết bị thế hệ trước.
CallRecorder đã có trên Cydia qua Modmyi.
Thảo luận hỏi đáp tại đây!

Mục: 
Đánh giá bài viết: 
Average: 4.2 (12 votes)
Nguồn: 
http://iphone.pandaapp.com/news/04122013/how_to_record_your_phone_calls_directly_on_your_iphone.shtml#.UWkxKErEghA